Našli sme 17 škôl

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Podnikový obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Počítačové modelovanie
 • Počítačové siete

a ďalších 14 programov

17 programov

Strojnícka fakulta

 • Mechatronika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automobilová výroba

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
2 programy

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Nosné konštrukcie budov
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Zlievarenstvo
 • Hutníctvo
 • Tepelná technika

a ďalších 16 programov

19 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Medzinárodné právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • História
 • Politológia
 • Slovenský jazyk a literatúra - Biológia

a ďalších 57 programov

60 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Fyzika
 • Teoretická fyzika
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a ďalších 60 programov

63 programov

Lekárska fakulta

 • Normálna a patologická fyziológia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Neurológia

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Imunológia
 • Parazitárne choroby zvierat

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Gaeológia a regionálny rozvoj
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie

a ďalších 27 programov

30 programov