Našli sme 15 škôl

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Priemyselná logistika
 • Dopravná logistika podniku

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Automobilová elektronika
 • Informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Spatial and Regional Economics
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Systems
 • Pilot
 • Air Transport Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve

a ďalších 5 programov

8 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Corporate Business and Marketing

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
 • Trestné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lekárska fakulta

 • Normálna a patologická fyziológia
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Filozofia

a ďalších 23 programov

26 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Genetika
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Fyzika - Geografia

a ďalších 57 programov

60 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Veterinárna sestra
 • Kynológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Sociálna práca
 • Charitatívna a misijná práca
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
 • MBA - Master of Business Administration
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.