Našli sme 16 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Baníctvo a geotechnika
 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 13 programov

16 programov

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • MBA - Master of Business Administration
 • Riadenie bezpečnostných systémov
2 programy

Fakulta verejnej správy

 • Verejná správa
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Epidemiológia
 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Normálna a patologická fyziológia

a ďalších 12 programov

15 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Náuka o rodine
 • Katolícka teológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 60 programov

63 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Farmácia
 • Hygiena potravín

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Literárna veda
 • Integratívna sociálna práca

a ďalších 57 programov

60 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva

a ďalšie 3 programy

6 programov