Našli sme 16 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banské meračstvo a geodézia
 • Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 • Ekonomika zemských zdrojov

a ďalších 27 programov

30 programov

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Počítačové modelovanie
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Hospodárska informatika

a ďalších 13 programov

16 programov

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Plastické deformácie
 • Náuka o materiáloch
 • Inžinierstvo kvality produkcie

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Podnikový obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • MBA - Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
3 programy

Lekárska fakulta

 • Farmácia
 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 60 programov

63 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Aplikovaná etika - Filozofia
 • Aplikovaná etika

a ďalších 57 programov

60 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Farmácia
 • Hygiena potravín

a ďalších 16 programov

19 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
 • MBA - Master of Business Administration
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Teologická fakulta v Košiciach

 • Katolícka teológia
 • Náuka o rodine
 • Sociálna filozofia

a ďalších 8 programov

11 programov