Našli sme 15 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Obchodné podnikanie
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Finance
 • Finance, Banking and Investment

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Pilot
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Air Transport Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Počítačové modelovanie
 • Elektroenergetika
 • Priemyselná elektrotechnika

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Riadenie procesov
 • Manažérstvo procesov
 • Využívanie a ochrana zemských zdrojov

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
4 programy

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
 • MBA - Master of Business Administration
2 programy

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
 • Trestné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Normálna a patologická fyziológia
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Filozofia

a ďalších 23 programov

26 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Genetika
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Fyzika - Geografia

a ďalších 57 programov

60 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Veterinárna sestra
 • Kynológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Štúdium rodiny a sociálnej práce
 • Katolícka teológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.