Našli sme 15 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Obchodné podnikanie
 • MBA - Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Priemyselná elektrotechnika
 • Počítačové siete
 • Automobilová elektronika

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Využívanie a ochrana zemských zdrojov
 • Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
 • Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

a ďalších 22 programov

25 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Economics and Management of Public Administration

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Technology
 • Aerospace Systems
 • Pilot

a ďalších 8 programov

11 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Epidemiológia
 • Fyzioterapia

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá - Matematika
 • Britské a americké štúdiá - Psychológia
 • Dejiny filozofie

a ďalších 43 programov

46 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 57 programov

60 programov

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • MBA - Master of Business Administration
 • Riadenie bezpečnostných systémov
2 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Veterinárna sestra
 • Pohoda a ochrana zvierat
 • Infekčné choroby zvierat

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.