Našli sme 16 škôl

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Podnikový obchod a marketing
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Financie
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Gaeológia a regionálny rozvoj
 • Priemyselná logistika
 • Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Inteligentná elektronika
 • Inteligentné systémy

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Náuka o materiáloch
 • Plastické deformácie
 • Progresívne materiály a technológie

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Prevádzka lietadiel
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Pilot

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Technické zariadenia budov
 • Stavby s environmentálnym určením

a ďalších 11 programov

14 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Epidemiológia
 • Farmácia

a ďalších 12 programov

15 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 60 programov

63 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Farmácia
 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

a ďalších 16 programov

19 programov

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Náuka o rodine

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Aplikovaná etika - Filozofia
 • Aplikovaná etika

a ďalších 57 programov

60 programov