Našli sme 16 škôl

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Air Transport Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Inteligentné systémy
 • Počítačové modelovanie
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Náuka o materiáloch
 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Pozemné stavby a architektúra

a ďalších 5 programov

8 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Corporate Business and Marketing

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Priemyselná logistika

a ďalších 22 programov

25 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Veterinárna sestra
 • Kynológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Sociálna práca
 • Charitatívna a misijná práca
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • MBA - Master of Business Administration
 • Riadenie bezpečnostných systémov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Ekonomická a finančná matematika

a ďalších 60 programov

63 programov

Filozofická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Britské a americké štúdiá (v kombinácii)

a ďalších 25 programov

28 programov

Lekárska fakulta

 • Neurológia
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta verejnej správy

 • Verejná správa
 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Právo
 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo

a ďalšie 3 programy

6 programov