O nás

Fakulta sa radí medzi popredné vzdelávacie a výskumné inštitúcie na Slovensku. Zameriava sa na výchovu absolventov, ktorí sa dokážu úspešne uplatniť v právnej praxi. Študenti získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých právnych disciplín, vďaka čomu sa dokážu orientovať v právnom poriadku SR a tieto poznatky aplikovať do praxe.

Uplatnenie

Absolventi nájdu najčastejšie uplatnenie ako sudcovia, advokáti, exekútori, notári, vyšetrovatelia, ale tiež na rôznych pozíciách v orgánoch EÚ, v diplomacii či štátnej a verejnej správe.

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26
040 75 Košice

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26
040 75 Košice