O nás

Fakulta sa radí medzi popredné vzdelávacie a výskumné inštitúcie na Slovensku. Zameriava sa na výchovu absolventov, ktorí sa dokážu úspešne uplatniť v právnej praxi. Študenti získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých právnych disciplín, vďaka čomu sa dokážu orientovať v právnom poriadku SR a tieto poznatky aplikovať do praxe.

Uplatnenie

Absolventi nájdu najčastejšie uplatnenie ako sudcovia, advokáti, exekútori, notári, vyšetrovatelia, ale tiež na rôznych pozíciách v orgánoch EÚ, v diplomacii či štátnej a verejnej správe.

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26
040 75 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzač je prijímaný bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutého študijného priemeru počas strednej školy, alebo absolvuje prijímaciu skúšku formou písomného testu.

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26
040 75 Košice