O nás

Je významnou inštitúciou, ktorej výsledky vo všetkých prírodovedných odboroch zabezpečujú významné postavenie v rámci krajiny, Európy, ale aj celého sveta. To by však nebolo možné bez jej medzinárodných kontaktov a spolupráce s praxou. Cieľom v oblasti výskumu je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie intersdisciplinárneho charakteru vedy či zapájanie sa do medzinárodných projektov.

Uplatnenie

Absolventi nachádzajú široké uplatnenie ako učitelia základných a stredných škôl, vo vedecko-výskumnej oblasti podľa svojho zamerania, ale tiež v mnohých neučiteľských oblastiach ako genetika, botanika, zoológia, ekológia, fyzika, biofyzika, jadrová fyzika, astrofyzika, geografia, chémia, informatika, ekonómia a mnohých ďalších.

Kde nás nájdeš

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 1
415 4 Košice

Kontakt

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 1
415 4 Košice