O nás

Naša druhá najstaršia univerzita je tvorená piatimi fakultami, ktoré pripravujú budúcich odborníkov pre prax doma aj v zahraničí. Na všetkých fakultách poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdiá. Na fakulte študuje cca 5 000 študentov.

Uplatnenie

Univerzita vychováva budúcich lekárov, právnikov, odborníkov v oblasti prírodných vied a matematiky, IT špecialistov, učiteľov, ale tiež odborníkov na jazyky, verejnú správu, filozofiu, psychológiu či sociálnu prácu. Absolventi sú veľmi žiadaní ako na domácom, tak na zahraničnom pracovnom trhu.

Kde nás nájdeš

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice

Fakulty

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Epidemiológia
 • Fyzioterapia

a ďalších 12 programov

15 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 60 programov

63 programov

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Britské a americké štúdiá
 • Britské a americké štúdiá (v kombinácii)

a ďalších 25 programov

28 programov

Ústav telesnej výchovy a športu

 • Šport a rekreácia
1 program

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia na štúdium sú pre každú fakultu rozdielne.

Kontakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice