O nás

Sústreďuje sa na vzdelávanie budúcich pracovníkov modernej verejnej správy. Kvalitná verejná správa je symbolom právneho, demokratického a sociálneho štátu. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti štátnej správy, v inštitúciách EÚ a v ďalších medzinárodných organizáciách, budú sa podieľať na informatizácii verejnej správy a tiež sa uplatnia riadiacich zložkách a organizáciách verejnej politiky a verejnej správy.

Kde nás nájdeš

Fakulta verejnej správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Fakulta verejnej správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice