O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie vo viacerých jednoodborových a tiež medziodborových študijných programoch v oblastiach filozofie, filológie, masmediálnych štúdií, medzinárodných vzťahov, cudzích jazykov a mnohých ďalších v dennej a externej forme, v slovenskom aj anglickom jazyku.

Uplatnenie

Absolventi filozofickej fakulty majú už tradične široké možnosti uplatnenia ako prekladatelia a tlmočníci, v učiteľskej praxi, historici, v múzeách, knižniciach, galériách, vedeckých ústavoch, v oblasti masmédií, napr. ako redaktori, novinári, hlásatelia a ďalších, v psychológii, v rôznych oblastiach sociálnej pomoci, či v rôznych učiteľských profesiách podľa vyštudovanej kombinácie predmetov.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 59 Košice

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 59 Košice