O nás

Na UKF študuje na piatich fakultách viac ako 7000 študentov vo všetkých stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. V oblasti výskumu sa venuje získavaniu pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania a tiež sa zameriava na efektívne prepojenie vedeckého výskumu so vzdelávacím procesom.

Uplatnenie

Absolventi UKF majú široké uplatnenie v praxi v učiteľskej praxi, ako tlmočníci a prekladatelia, v cestovnom ruchu, marketingu, sociálni pracovníci, v neučiteľských pozíciách v oblasti školstva, v IT sektore, vo vývoji a výskume, v štátnych a súkromných podnikoch a tiež v treťom sektore.

Kde nás nájdeš

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Fakulty

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Aplikovaná informatika
 • Biológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika
 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov
 • Pedagogika

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kontakt

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra