O nás

Na UKF študuje na piatich fakultách viac ako 7000 študentov vo všetkých stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. V oblasti výskumu sa venuje získavaniu pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania a tiež sa zameriava na efektívne prepojenie vedeckého výskumu so vzdelávacím procesom.

Uplatnenie

Absolventi UKF majú široké uplatnenie v praxi v učiteľskej praxi, ako tlmočníci a prekladatelia, v cestovnom ruchu, marketingu, sociálni pracovníci, v neučiteľských pozíciách v oblasti školstva, v IT sektore, vo vývoji a výskume, v štátnych a súkromných podnikoch a tiež v treťom sektore.

Kde nás nájdeš

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
94901 Nitra

Fakulty

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzný)

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Hungarológia
 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Anglický jazyk a kultúra
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

a ďalších 26 programov

29 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika

a ďalších 62 programov

65 programov

Kontakt

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
94901 Nitra