O nás

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a nelekárskych zdravotníckych vied. V roku 2017 ako súčasť UKF získala v súťaži Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá je potvrdením jej exkluzivity univerzitnom priestore.

Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna podpora budúcej zamestnateľnosti prostredníctvom realizácie odbornej praxe v širokej sieti sociálnych,  zdravotníckych  a poradenských zariadení.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v sfére sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb.

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 74 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
 • Bez prijímacej skúšky až na výnimku študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
 • Bez prijímacej skúšky

Doplňujúce informácie

 • Na FSVaZ každoročne študuje približne 900 študentov
 • Počas štúdia je možné študovať alebo stážovať aj na partnerských univerzitách v celej Európe
 • Každoročne organizujeme medzinárodné vedecko-odborné podujatia, kultúrno-charitatívne podujatia a množstvo tematických dobrovoľníckych aktivít zameraných na pomoc ľuďom v núdzi so študentskou účasťou
 • V prístupe k študentom presadzujeme podporujúci prístup zameraný na rast, a preto štúdium úspešne ukončí 94% študentov (zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti UKF v Nitre 2020/2021)
 • V študentských hodnoteniach vzdelávania a pedagógov dlhodobo a stabilne vysoké percento študentov (cca 90% hodnotiacich) pozitívne hodnotí vzdelávacie priestory a ich materiálno-technickú vybavenosť, vysokú odbornosť pedagógov, vyučovanie postavené na interaktívnych metódach s priestorom na diskusiu a spätnú väzbu a silnú orientáciu vzdelávania na prax
 • Študentom ponúkame záujmové vzdelávacie kurzy, ktoré už zvýhodnili na trhu práce viac ako 60 našich absolventov
 • Realizujeme predmet Service learning, v ktorom študenti nadobúdajú praktické zručnosti súvisiace s realizáciou dobrovoľníckych projektov
 • Uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce je vysoká vo všetkých študijných programoch, v zdravotníckych odboroch štúdia nie je žiaden nezamestnaný absolvent (zdroj: uplatnenie.sk)

Kontakt

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 74 Nitra