O nás

Fakulta vznikla spojením pracovísk, ktoré sa na univerzite venovali sociálnym vedám, rok po vzniku sa tu začali rozvíjať aj zdravotnícke smery. Významným prvkom vzdelávania je bezpochyby prax vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v ďalších sociálnych, zdravotníckych a poradenských zariadeniach.

Uplatnenie

Absolventi štúdia na fakulte sa uplatnia ako sociálni pracovníci, odborní pracovníci v štátnej správe, samospráve a treťom sektore, v oblasti sociálnych služieb a poradenstva, rôzne asistentské pozície či ako sestry v oblasti ošetrovateľstva.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
94974 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Fakulta akceptuje výsledky testov SCIO.

Aktuality

Kontakt

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
94974 Nitra