O nás

Fakulta zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia hlavne v odboroch vedy, kultúry, médií a umenia, ale tiež učiteľov pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Z hľadiska výskumu sa orientuje hlavne na humanitné a spoločenské vedy a na oblasť inovácií v didaktickom procese.

Uplatnenie

Absolventi filozofickej fakulty nájdu široké uplatnenie v praxi, napríklad v učiteľskej profesii, ako prekladatelia a tlmočníci, kultúrni a osvetoví pracovníci, ako archeológovia, v marketingu, v kultúrnych inštitúciách, múzeách, galériách a mnohých ďalších orgánoch štátnej a súkromnej správy, samosprávy či treťom sektore.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra