O nás

Patrí medzi najstaršie súčasti dnešnej UKF. Už od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na prípravu absolventov pre učiteľské povolanie. Postupom času sa z nej stala moderná inštitúcia, ktorá reaguje na súčasne potreby praxe. Výučba prebieha vo všetkých troch stupňoch štúdia. Zároveň vytvára podmienky pre uskutočňovanie kontinuálneho a celoživotného vzdelávania.

Uplatnenie

Absolventi učiteľských programov nájdu uplatnenie v akademických, umelecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetoch a predmetoch praktickej prípravy, v učiteľstve primárneho vzdelávania, elementárnej a predškolskej pedagogike. Absolventi neučiteľských odborov sú žiadaní v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovnom ruchu, športe, špeciálnej pedagogike či výchove v školských, mimoškolských a podnikových zariadeniach.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra