O nás

Patrí medzi najstaršie súčasti dnešnej UKF. Už od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na prípravu absolventov pre učiteľské povolanie. Postupom času sa z nej stala moderná inštitúcia, ktorá reaguje na súčasne potreby praxe. Výučba prebieha vo všetkých troch stupňoch štúdia. Zároveň vytvára podmienky pre uskutočňovanie kontinuálneho a celoživotného vzdelávania.

Uplatnenie

Absolventi učiteľských programov nájdu uplatnenie v akademických, umelecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetoch a predmetoch praktickej prípravy, v učiteľstve primárneho vzdelávania, elementárnej a predškolskej pedagogike. Absolventi neučiteľských odborov sú žiadaní v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovnom ruchu, športe, špeciálnej pedagogike či výchove v školských, mimoškolských a podnikových zariadeniach.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podanie prihlášky 1. kolo: 31. 3. 2024
  • Prijímacie skúšky (iba v programoch určených fakultou): 10. - 14. 6. 2024
  • Podanie prihlášky 2. kolo: 15. 8. 2024
Magisterské štúdium
  • Podanie prihlášky 1. kolo: 30. 4. 2024
  • Prijímacie skúšky (iba v programoch určených fakultou): 10. - 14. 6. 2024
  • Podanie prihlášky 2. kolo: 15. 8. 2024
Doktorandské štúdium
  • Podanie prihlášky: 31. 5. 2024
  • Konanie prijímacích skúšok: 24. 6. - 4. 7. 2024
 
Poplatok za prijímacie konanie:
  • za elektronickú prihlášku 25€
  • za papierovú prihlášku 30 €

Aktuality

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra