O nás

Fakulta napĺňa svoje ciele v rámci širokej ponuky akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Dlhé roky sa venuje príprave najmä učiteľov matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov. Spolu s ďalšími fakultami má najširšiu ponuku učiteľského štúdia v kombinácii s ďalšími predmetmi ako cudzie jazyky a ďalšie typy predmetov.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako učitelia na základných a stredných školách podľa predmetov štúdia, v laboratórnom a terénnom výskume, v štátnej správe, samospráve a súkromnom sektore v oblasti chémie, biológie, environmentalistiky, fyziky, tiež na najrôznejších pozíciách v IT sektore, v bankách, poisťovniach či v oblasti regionálneho rozvoja.

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Bez prijímacej skúšky, ak skúška nie je vyžadovaná pri programoch, ktoré sú vyučované spolu s ďalšími fakultami.

Magisterské štúdium

Bez prijímacej skúšky na základe výsledkov váženého študijného priemeru z predchádzajúceho štúdia.

Kontakt

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra