O nás

Vznik fakulty podmienila snaha zjednotiť prípravu maďarských pedagógov, ktorá má na UKF vyše päťdesiatročnú históriu. Cieľom fakulty je pripraviť odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, cestovného ruchu či verejnej správy, a súčasne sú schopní komunikovať vo viacerých jazykoch. Veľký dôraz je kladený na prepojenie teórie a praxe.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní v štátnej správe a samospráve, hospodárskej sfére, cestovnom ruchu, tlmočník, pracovník medzinárodných inštitúcií, v predškolských zariadeniach, v kultúrnej oblasti, asistent učiteľa, vo vládnych a mimovládnych inštitúciách, VÚC, učiteľ základnej, strednej a vysokej školy, jazykovej školy a ďalších mimoškolských zariadení.

Kde nás nájdeš

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie:

  • za elektronickú prihlášku 25€
  • za papierovú prihlášku 30 €

Kontakt

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra