O nás

Slovenská technická univerzita (STU) je už roky najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Je to moderná výskumno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a výskumu najmä v oblastiach prírodných vied, informatiky, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva a materiálových technológií. Výskumné tímy riešia viac ako 500 výskumných projektov ročne.

Uplatnenie

Absolventi patria medzi najžiadanejších a najlepšie platených zamestnancov.

Kde nás nájdeš

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava

Fakulty

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informačné systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 42 programov

45 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 21 programov

24 programov

Kontakt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava