O nás

Postav si svoju budúcnosť

Pracovné pozície v stavebníctve patria medzi najlepšie platené na trhu práce a zároveň sú u nás nedostatkovým tovarom. Po stavebných inžinieroch je dnes taký dopyt, že ani päť minút nie sú nezamestnaní. Tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, aj pre stavebný boom, ktorý zažívame. Stavebníctvo je jedným z nadčasových odborov, ktoré sú potrebné rovnako zajtra, ako aj o rok alebo o niekoľko rokov.

Absolventi sa môžu uplatniť v rezortoch geodézie, kartografie či katastra, pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií, pri dopravných a vodných stavbách, v oblasti krajinného plánovania, v oblasti využitia matematických metód a počítačového modelovania, v pozemnom staviteľstve, ako stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant, pri správe a prevádzke vodného hospodárstva, v investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch a tiež v riadiacich funkciách podnikov štátnej a súkromnej sféry.

Stavebná fakulta so svojimi 19 katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. Fakulta má v súčasnosti 1 997 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
81005 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - bez prijímacej skúšky

Magisterské

  • absolventi bakalárskych programov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na priamo nadväzujúcich programoch - bez prijímacej skúšky
  • na študijný program Pozemné stavby a architektúra je potrebné vykonať talentovú skúšku
  • ostatní uchádzači absolvujú ústnu prijímaciu skúšku v rozsahu štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu

Aktuality

Kontakt

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
81005 Bratislava