O nás

Cieľom fakulty je poskytovanie vzdelania v oblasti elektrotechniky a informatiky vo všetkých troch stupňoch. Na bakalárskom stupni sú to dostatočne teoreticky a prakticky vzdelaní odborníci pre široké uplatnenie v praxi. Na ďalších stupňoch to je najmä výchova budúcich vedúcich pracovníkov a odborníkov na vývoj. Veľký dôraz je kladený na zapájanie študentov do vedeckej činnosti, aby bola zabezpečená čo najvyššia úroveň praktických vedomostí.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v elektrotechnickom priemysle, v auditovaní informačných a komunikačných systémov, vo vývoji a implementácii mechatronických systémov, v elektroenergetickej praxi, v spoločnostiach v oblasti výroby elektriny, v oblasti elektronických systémov, tiež ako vývojoví pracovníci a technológovia so zameraním na progresívne materiály, vo vývoji a výskume či v oblasti kybernetických systémov.

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

schopnosti a predpoklady študenta sa overujú na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Dôraz je kladený na maturitu z matematiky a ďalšie aktivity ako SOČ, olympiády a ďalšie odborné súťaže.

Magisterské

  • pri splnení podmienok môže byť prijímacia skúška odpustená
  • znalosti sa overujú na základe predošlého vysokoškolského štúdia, na základe prijímacej skúšky a na základe ďalších aktivít nad rámec predošlého vysokoškolského štúdia
  • ďalšia podmienky budú upresnené

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava