O nás

Ak chceš zostať študovať na Slovensku, no túžiš pritom po zvučnej fakulte, ktorá v Tvojom životopise zažiari, máme pre Teba ideálnu možnosť – poď k nám na FEIku. Skrátka preto, že sme najväčšou a najstaršou technickou fakultou na Slovensku, máme špičkové vybavenie a vysokú kvalitu výučby. Portál Profesia.sk o nás hovorí, že sme pre zamestnávateľov značka profesionality. Absolventi našej fakulty patria preto k najžiadanejším na trhu prácu a aj tým najlepšie zaplateným.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacej skúšky (iba pre študijný program aplikovaná informatika): 10. 6. 2024
 • 2. kolo prijímacieho konania (neotvára sa pre ŠP Aplikovaná informatika): 3. 6. 2024 - 4. 7. 2024

Schopnosti a predpoklady študenta sa overujú na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Dôraz je kladený na maturitu z matematiky a ďalšie aktivity ako SOČ, olympiády a ďalšie odborné súťaže. U študijného programu aplikovaná informatika sa overujú prostredníctvom prijímacej skúšky z oblasti stredoškolskej matematiky a na základe ďalších aktivít nad rámec predchádzajúceho stredoškolského štúdia. 

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 18. 6. 2024 - 20. 6. 2024

2. kolo:

 • Termín podania prihlášky: 1.7. - 12.7. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 19. - 20. 8. 2024

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača študovať zvolený študijný program.

Prijímacia skúška bude odpustená tomu uchádzačovi, ktorý získal predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie absolvovaním bakalárskeho študijného programu podľa tejto tabuľky.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 21. - 24. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • 20€ štúdium v slovenskom jazyku
 • 40€ štúdium v anglickom jazyku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Výhody našej fakulty

 • Naši absolventi sú najžiadanejší na trhu práce. Máme skoro 100% zamestnanosť a priemerný plat absolventa po 5 rokoch praxe je 2940€.
 • Nové, zrekonštruované internáty sú iba 5 minút cesty od fakulty a 10 minút od centra Bratislavy.
 • Inovujeme priestor aj vybavenie. Vybudovali sme Národné centrum robotiky, Národné laserové centrum a pre všetky nádejné projekty Coworking centrum.
 • Už na škole získaš potrebnú prax. Medzinárodné projekty, zahraničné spolupráce, „výlet“ do Cernu a práca so špičkovými odborníkmi – to všetko môže byť tvoje.

 

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava