O nás

FIIT STU komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní. Je prvou a jedinou fakultou na Slovensku s čisto informatickým zameraním. Napriek tomu, že ide o jednu z najmladších fakúlt na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2003, má vo vzdelávaní a výskume voblasti IT výborné skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov. Má medzinárodnú akreditáciu IET, akú má aj Oxford či Cambridge.

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske,doktorandské). Do modernej novopostavenej budovy v Mlynskej doline sa presťahovala v roku 2013a naďalej tu pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä v oblasti IT ako vedúci tímov, projektový manažér, projektant informačných systémov, prevádzkovateľ a bezpečnostný technikinformačných a počítačových systémov. Absolventi FIIT sú najlepšie zarábajúcimi absolventmi spomedzi vysokých škôl na Slovensku.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Podmienky prijatia budú zverejnené v septembri na studuj.fiit.sk

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášok je do: -

Podmienky prijatia

Zohľadňuje sa niektorý (najlepší) z výsledkov:

 • výsledok externej časti maturitnej skúšky z matematiky,
 • výsledok scio testu z matematiky
 • výsledok scio testu zo všeobecných študijných predpokladov,
 • písomného (prijímacieho) testu z matematiky.
 • Výsledky súťaží.

 

Záznam virtuálneho dňa otvorených dverí FIIT STU si môžete pozrieť na tomto linku.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FIIT STU?

Číslo 1 v uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce (až 94 % našich absolventov pracuje vo svojom odbore).

IET akreditácia

FIIT je jediná fakulta na Slovensku a v Českej republike, ktorá má študijné programy akreditované Institution of Engineering and Technology (IET). Rovnakú akreditáciu má Oxford či Cambridge.

Najvyššie nástupné platy

Naši absolventi sú spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl najlepšie platenými zamestnancami (nástupný plat FIITkára až 2 200 € v roku 2019).

Najmodernejšie technológie

Naši pedagógovia motivujú študentov pracovať s najmodernejšími technológiami a tí tak majú veľkú výhodu pri nástupe do zamestnania.

Spolupráca s praxou

Odborníci z IT sveta na našej fakulte prednášajú a spolupracujú na zaujímavých výskumných projektoch.

Moderná budova

Našu novú budovu s moderným vybavením využívame od roku 2013. Je jednou z najnovších budov vysokých škôl na Slovensku.

Stravovanie

Študenti FIIT STU majú pomerne široké možnosti stravovania, kde je možné uplatniť dotáciu:

 • Bufet na FIIT STU FIITFOOD
 • Jedáleň FEI STU (2 prevádzky: jedáleň aj bufet) - pešia vzdialenosť 2 min.
 • Jedálne Eat and Meat a Venza v Mlynskej doline - pešia vzdialenosť 12 min. od FIIT,
 • Ostatné jedálne STU - dostupné pomocou MHDcca 15 min. z FIIT.

Podujatia pre študentov (spolu)ogranizované FIIT STU

V rámci štúdia na fakultu STU FIIT sa môžu študenti zúčastniť množstva súťaží a podujatí.

Zábava priamo na fakulte

Na fakulte je veľa voľnočasových, oddychových, vzdelávacích či zábavných aktivít a podujatí, ktorých sa môžeš zúčastniť, ale môžeš byť aj súčasťou ich organizačného tímu: 

 • FIITtkovica – originálne FIITkárske podujatie, ktoré sa organizuje raz ročne. Jej organizačný tím sa snaží každý rok pripraviť nové prekvapenia v podobe atrakcií ako napríklad LaserTag, lezecká stena, rodeo býk, Bungee Run, karaoke či X-Boxy a zaujímavé ceny v tombole.

 • Halloweenska párty

 • spoločenské hry na FIIT, ktoré sa opakujú viackrát za semester

 • šachový turnaj

Priamo na pôde školy sa uskutočňujú aj rôzne významné konferencie s medzinárodnou účasťou, prednášky, diskusie a workshopy na rôzne témy.

Študentské organizácie

 • STUBA Green Team

Na univerzite je unikátny projekt – STUBA Green Team, ktorý pracuje na projekte elektrickej formuly a úspešne reprezentuje našu krajinu a univerzitu na súťaži Formula Student Electric. Funguje od roku 2009 a pravidelne sa zúčastňuje pretekov v Európe. Počas svojej existencie sa tímu podarilo vyvinúť, navrhnúť a zostrojiť 7 elektrických formúl a študenti FIIT programujú jej elektroniku.

 • Ynet

Pre študentov, ktorí bývajú na internáte je zaujímavá organizácia Ynet, ktorá po zaregistrovaní sprostredkuje internetové pripojenie s rýchlosťou 1000 Mb/s do internátnej siete s takmer 3000 počítačmi, prístup do študovní a mnohé zaujímavé prednášky.

 • Esport STUBA

Študentská esportová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať esportové prostredie na univerzite a poskytovať zázemie hráčom, ktorí študujú na STU.

Kurzy a stáže

BEST a IAESTE ponúkajú študentom kurzy a stáže v zahraničí priamo v odbore, ktorý študujú. Pokiaľ sa ešte necítiš na cestovanie, ale chceš sa zlepšiť v cudzom jazyku a spoznať iné kultúry, môžeš sa venovať študentom zo zahraničia tu u nás prostredníctvom ESN STUBA (Erasmus Student Network).

Kontakt

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava