O nás

FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Letný semester akademického roka 2012/13 otvorila v novopostavenej budove v Mlynskej doline, kde pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä v oblasti IT ako vedúci tímov, projektoví manažéri, projektanti informačných systémov, prevádzkovateľ a bezpečnostný technik informačných a počítačových systémov. Naši absolventi patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Termín prihlášok je posunutý na 18. apríla 2021

Bakalárske

 • získanie minimálne 60 bodov za externú časť maturitnej skúšky z matematiky (3 ročné štúdium)
 • získanie minimálne 60 bodov zo SCIO testu z matematiky (3 ročné štúdium)
 • získanie minimálne 60 bodov za externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2 (4 ročné štúdium)
 • získanie minimálne 40 bodov za externú časť maturitnej skúšky z matematiky alebo SCIO testu z matematiky (4 ročné štúdium)

Magisterské

 • písomná a ústna prijímacia skúška
 • pri splnení podmienok môže byť prijímacia skúška odpustená

Aktuality

Doplňujúce informácie

Stravovanie

Študenti FIIT STU majú pomerne široké možnosti stravovania:

 • Bufet na FIIT STU FIITFOOD - je možné uplatniť dotáciu, objednávanie pomocou systému WebKredit.
 • Jedáleň FEI STU (2 prevádzky: jedáleň aj bufet) - pešia vzdialenosť 2 min. od FIIT, je možné uplatniť dotáciu, objednávanie pomocou systému WebKredit.
 • Jedálne Eat and Meat a Venza v Mlynskej doline - pešia vzdialenosť 12 min. od FIIT, je možné uplatniť dotáciu pozri.
 • Jedáleň Mladosť - pešia vzdialenosť 12 min. od FIIT, momentálne mimo prevádzky.
 • Ostatné jedálne STU - dostupné pomocou MHD od cca 20 min. z FIIT, je možné uplatniť dotáciu. 

Podujatia pre študentov (spolu)organizované FIIT STU

V rámci štúdia na fakultu STU FIIT sa môžu študenti zúčastniť množstva súťaží a podujatí.

Kontakt

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava