O nás

FIIT STU komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní. Je prvou a jedinou fakultou na Slovensku s čisto informatickým zameraním. Napriek tomu, že ide o jednu z najmladších fakúlt na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2003, má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IT výborné skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov. Má medzinárodnú akreditáciu IET, akú má aj Oxford či Cambridge.

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Do modernej budovy v Mlynskej doline sa presťahovala v roku 2013 a naďalej tu pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä v oblasti IT ako vedúci tímov, projektový manažér, projektant informačných systémov, prevádzkovateľ a bezpečnostný technik informačných a počítačových systémov. Absolventi FIIT sú najlepšie zarábajúcimi absolventmi spomedzi vysokých škôl na Slovensku.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
 • Termíny prijímacích skúšok: 26. 4 .2024

Uchádzači sú prijímaní na základe výsledkov z externej časti maturitnej skúšky z matematiky (percentil minimálne 70), výsledkov z prijímacej skúšky (minimálne 70 bodov) alebo diplomov zo súťaží.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 26. 6. 2024

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 25. 6. 2024

Záznam virtuálneho dňa otvorených dverí FIIT STU si môžete pozrieť na tomto linku.

Poplatky za prijímacie konanie: 20€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FIIT STU?

Číslo 1 v uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce (až 94 % absolventov pracuje vo svojom odbore).

IET akreditácia

 • FIIT je jediná fakulta na Slovensku a v Českej republike, ktorá má študijné programy akreditované Institution of Engineering and Technology (IET). Rovnakú akreditáciu má Oxford a Cambridge.

Najvyššie nástupné platy

 • Absolventi sú spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl najlepšie platenými zamestnancami (nástupný plat FIITkára až 2 200 € v roku 2019).

Najmodernejšie technológie

 • Pedagógovia motivujú študentov pracovať s najmodernejšími technológiami a tí tak majú veľkú výhodu pri nástupe do zamestnania.

Spolupráca s praxou

 • Odborníci z IT sveta na fakulte prednášajú a spolupracujú na zaujímavých výskumných projektoch.

Moderná budova

 • Od roku 2013 má fakulta novú budovu s moderným vybavením. Je jednou z najnovších budov vysokých škôl na Slovensku.

Stravovanie

Študenti FIIT STU majú pomerne široké možnosti stravovania, kde je možné uplatniť dotáciu:

 • Bufet na FIIT STU FIITFOOD
 • Jedáleň FEI STU (2 prevádzky: jedáleň aj bufet) - pešia vzdialenosť 2 min.
 • Jedálne Eat and Meat a Venza v Mlynskej doline - pešia vzdialenosť 12 min.
 • Ostatné jedálne STU - dostupné pomocou MHD cca 15 min. z FIIT.

Podujatia pre študentov ogranizované FIIT STU

Zábava priamo na fakulte

Na fakulte je veľa voľnočasových, oddychových, vzdelávacích či zábavných aktivít a podujatí, ktorých sa môžeš zúčastniť, ale môžeš byť aj súčasťou ich organizačného tímu: 

 • FIITtkovica – originálne FIITkárske podujatie, ktoré sa organizuje raz ročne. Jej organizačný tím sa snaží každý rok pripraviť nové prekvapenia v podobe atrakcií ako napríklad LaserTag, lezecká stena, rodeo býk, Bungee Run, karaoke či X-Boxy a zaujímavé ceny v tombole.
 • Halloweenska párty
 • spoločenské hry na FIIT, ktoré sa opakujú viackrát za semester
 • fotografická súťaž FIITAPIXEL
 • šachový turnaj

Priamo na pôde školy sa uskutočňujú aj rôzne významné konferencie s medzinárodnou účasťou, prednášky, diskusie a workshopy na rôzne témy.

Študentské organizácie

 • STUBA Green Team - Na univerzite je unikátny projekt – STUBA Green Team, ktorý pracuje na projekte elektrickej formuly a úspešne reprezentuje Slovensko a univerzitu na súťaži Formula Student Electric. Funguje od roku 2009 a pravidelne sa zúčastňuje pretekov v Európe. Počas svojej existencie sa tímu podarilo vyvinúť, navrhnúť a zostrojiť 7 elektrických formúl a študenti FIIT programujú jej elektroniku.
 • Ynet - Pre študentov, ktorí bývajú na internáte je zaujímavá organizácia Ynet, ktorá po zaregistrovaní sprostredkuje internetové pripojenie s rýchlosťou 1000 Mb/s do internátnej siete s takmer 3000 počítačmi, prístup do študovní a mnohé zaujímavé prednášky.
 • Esport STUBA - Študentská esportová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať esportové prostredie na univerzite a poskytovať zázemie hráčom, ktorí študujú na STU.

Kurzy a stáže

 • BEST a IAESTE ponúkajú študentom kurzy a stáže v zahraničí priamo v odbore, ktorý študujú. Pokiaľ sa ešte necítiš na cestovanie, ale chceš sa zlepšiť v cudzom jazyku a spoznať iné kultúry, môžeš sa venovať študentom zo zahraničia prostredníctvom ESN STUBA (Erasmus Student Network).

Kontakt

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava