O nás

Za vyše 70 rokov svojej existencie si upevnila svoje významné postavenie vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva nie len na Slovensku. Množstvo absolventov nájde uplatnenie vo svetovo významných spoločnostiach. Samozrejmosťou je výučba v moderne zariadených učebniach, špičkových laboratóriách s adekvátnym programovým vybavením.

Uplatnenie

Absolventi strojníckej fakulty sa uplatnia najmä v strojárskom, elektrotechnickom a spotrebnom priemysle. Tak isto sú žiadaní v doprave, školstve, poradenských a technicko-manažérskych službách, vo vedecko-výskumných a vývojových tímoch ako v štátnej, tak v súkromnej sfére. Medzi žiadané pozície patria metrológia, skúšobníctvo, technická príprava výroby, technicko-odborná a investorská činnosť či oblasť softvérového inžinierstva.

Web

Kde nás nájdeš

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí DOD sa bude konať počas februára 2023.

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

3. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky: -
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania e-prihlášky: -
  • Prijímacia skúška: -

Aktuality

Kontakt

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava