O nás

Za vyše 70 rokov svojej existencie si upevnila svoje významné postavenie vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva nie len na Slovensku. Množstvo absolventov nájde uplatnenie vo svetovo významných spoločnostiach. Samozrejmosťou je výučba v moderne zariadených učebniach, špičkových laboratóriách s adekvátnym programovým vybavením.

Uplatnenie

Absolventi strojníckej fakulty sa uplatnia najmä v strojárskom, elektrotechnickom a spotrebnom priemysle. Tak isto sú žiadaní v doprave, školstve, poradenských a technicko-manažérskych službách, vo vedecko-výskumných a vývojových tímoch ako v štátnej, tak v súkromnej sfére. Medzi žiadané pozície patria metrológia, skúšobníctvo, technická príprava výroby, technicko-odborná a investorská činnosť či oblasť softvérového inžinierstva.

Web

Kde nás nájdeš

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do 15.6.2022
  • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

  • Termín podania e-prihlášky do 31.5.2022
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do 31.5.2022
  • Prijímacia skúška: 21.6.2022

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do 21.7.2022
  • Prijímacia skúška: 4.8.2022

Aktuality

Kontakt

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava