O nás

Na našej fakulte si môžeš vybrať bakalárske štúdium v dvoch študijných programoch: Architektúra a urbanizmus a Dizajn. Štúdium sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov z oblasti umenia a vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone tvojho budúceho povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium u nás ukončíš štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom udeľujeme akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Následne po ukončení bakalárskeho štúdia ti ponúkame možnosť pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame študijné programy v odboroch Architektúra a Dizajn. V týchto programoch je štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Štúdium ukončíš štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch.") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art."). Kompletný harmonogram prijímacích konaní a informácie o podaní prihlášky nájdeš TU.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta architektúry a dizajnu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

DOD: Fakultu si možno pozrieť kedykoľvek, Noc architektúry a dizajnu: 7.11.2024

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky na štúdium v slovenskom jazyku: 30. 11. 2024
 • Termín podania prihlášky na štúdium v anglickom jazyku (Architektúra a urbanizmus): 31. 5. 2024
 • Prijímacia skúška (SJ): 9. 1. - 7. 2. 2025
 • Prijímacia skúška (EN): 18. 6. 2024

Architektúra a urbanizmus

 • Obsahom 1.časti prijímacích skúšok je lineárna kresba ceruzkou podľa predlohy, návrh priestorovej kompozície (kresba ceruzkou), test zo všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia a dizajnu a testu z priestorovej predstavivosti.
 • Obsahom 2.časti prijímacích skúšok je ústny pohovor, kde sa predkladá komisii originál portfólia svojich prác.

Dizajn

 • Obsahom 1.časti prijímacích skúšok je lineárna kresba ceruzkou podľa predlohy (busta, zátišie), modelovanie, test zo všeobecných znalostí z oblasti dizajnu, umenia a dizajnu a praktického testu z kreativity.
 • Obsahom 2.časti prijímacích skúšok je ústny pohovor, kde sa predkladá komisii originál portfólia svojich prác.

Inžinierske a magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Prijímacia skúška: 18. - 19. 6. 2024

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Prijímacia skúška: 18. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 40€ (v prípade anglického študijného programu: 80€)

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIE KONANIE?

Úspešné absolvovanie prijímacieho konania, ti otvorí dvere k štúdiu na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Preto ti odporúčame sa poctivo pripravovať na jednotlivé úlohy, ktoré ťa čakajú. Kompletné informácie o prijímacom konaní a jednotlivých úlohách nájdeš TU. Viaceré prípravné kurzy v prípade priaznivej protipandemickej situácie ešte plánujeme spustiť. Aby si vedel porovnať, či potrebuješ našu pomoc, vytvorili sme pre teba pomôcku ako kresliť, modelovať a na čo sa zamerať pri príprave, určite si ju pozri na našom Youtube. V prípade ak ti nie je niečo jasné, opýtaj sa oddelenia pre študentov alebo môžeš svoje nafotené kresby a modely poslať e-mailom na konzultacie@fa.stuba.sk, prostredníctvom ktorého ti naši pedagógovia pomôžu v čom sa máš zlepšiť.

Aktuality

Doplňujúce informácie

PREČO ŠTUDOVAŤ NA FAD STU?

Nezabúdaj, že sme jedinou Fakultou architektúry a dizajnu na Slovensku. Niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame ti jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky. Väčšinu predmetov si vyberáš sám podľa toho, čo ťa najviac baví. Počas jednotlivých častí štúdia môžeš vycestovať aj za zahraničnými mobilitami a absolvovať min. 1 semester na jednej z 50 spriatelených univerzít vo svete – Nemecko, Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a mnoho ďalších krajín. Máme najvyšší počet spriatelených univerzít na celej STU, pričom ich počet neustále narastá. Nebude ti smutno ani u nás, máme pracovisko v Banskej Štiavnici, kam naši študenti radi chodia študovať, na výtvarný plenér, konzultácie ateliérovej tvorby, spolupracujú na návrhoch obnovy historických budov v tomto UNESCO-m chránenom malebnom meste. Ver, že spomienky na tieto akcie budeš mať na celý život. Väčšina našich študentov je z celého Slovenska, spoločne s nimi môžeš bývať v jednom zo študentských domovov. Tie sú najčastejšie umiestnené len na skok od centra a od fakulty. Snažíme sa ťa aj počas voľného času vzdelávať, a preto naši starší študenti robia skvelé akcie v Klube FAD, ktorý sídli priamo na fakulte. V klube nájdeš prednášky, premietania filmov, predstavenia, vernisáže, ale aj nezabudnuteľné akcie, na ktoré my architekti a dizajnéri nenecháme dopustiť!

AKÝM TÉMAM SA VENUJÚ NAŠI ŠTUDENTI?

Každoročne, 2x do roka organizujeme Noc architektúry a dizajnu spojenú s prezentáciou ateliérových prác študentov. Okrem Noci architektúry a dizajnu si môžeš pozrieť práce našich študentov na Virtuálnych prieskumoch FAD STU, kde nájdeš záverečné práce, aby si mal lepšiu predstavu na čom počas akademického roka tvoji budúci kolegovia pracujú. Témy, ktoré naši pedagógovia zadávajú predstavujú široké spektrum obnovy pamiatok, experimentálne vízie budúcnosti, problematiku transportu, obytné, občianske budovy a mnoho ďalších zaujímavých oblastí. Naši pedagógovia a vedci sa snažia zapájať do výskumu aj študentov, venujú sa aktuálnym témam a prepájajú ich s modernými technológiami, akou je virtuálna a rozšírená realita.

NAŠI ABSOLVENTI A ZNÁME OSOBNOSTI NA FAKULTE

Medzi našich absolventov patria osobnosti z oblasti, architektúry, urbanizmu, produktového a grafického dizajnu, scénografie alebo interiérového dizajnu. Väčšina absolventov sa k nám rada vracia, preto máš skvelú možnosť ich aj stretnúť na chodbe alebo počas prednášky.

Martin Kusý a Pavol Paňák

Dvojica architektov, ktorých voláme aj žijúcimi legendami. Stoja za viacerými významnými stavbami súčasnosti, spolu s architektom P. Bauerom zvíťazili v architektonickej súťaži na novostavbu Slovenského národného divadla. Dvojica Kusý Paňák vyhrala tiež súťaž na návrh centrály Národnej banky Slovenska v Bratislave, ktorá je dnes jednou z dominánt mesta. Rovnako stoja aj za obnovou Slovenskej národnej galérie. Sú nositeľmi mnohých ocenení Krištáľového krídla, ceny Slovenskej komory za architektúru CE.ZA.AR, Ceny ARCH, Stavby roka. Na Fakulte architektúry a dizajnu vedú vlastný vertikálny ateliér.

Peter Olah

Dizajnér so skúsenosťami s medzinárodnými spoločnosťami ako Škoda Auto, VW, Audi, Ford, MontBlanc, Davidoff, Adidas, Lasvit, Vitra a mnoho ďalších. V Škoda Auto pracoval na designe takmer všetkých súčasných sériových automobilov. V súčasnosti vedie tím dizajnérov, ktorí pracujú na interiéroch nových áut Škoda Auto Mladá Boleslav. Je aj autorom trofejí najznámejších cyklistických pretekov na svete - Tour de France. Aktuálne Peter vedie vertikálny ateliér na fakulte spoločne s Michalou Lipkovou, kde odovzdávajú študentom svoje skúsenosti.

Štefan Polakovič

Architekt, pedagóg, laureát európskej ceny za architektúru Mies van de Rohe, nositeľ Krištáľového krídla a mnohonásobný nositeľ ceny Slovenskej komory za architektúru CE.ZA.AR. Štefan spoločne s kolegom Jozefom Bátorom vedú architektonický vertikálny ateliér, kde vedú študentov k víťazným projektom.

Ľubomír Závodný

Je mimoriadny profesor na našej fakulte, vdýchol život a punc elegantnosti napr. Centrále VÚB, Tatra centru či Domu nábytku Atrium v Bratislave. Okrem toho je nositeľom ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR alebo ARCH. Je laureátom Krištáľového krídla v kategórii architektúra za výrazný prínos k rozvoju súčasnej slovenskej architektúry.Rovnako na fakulte vedie vlastný vertikálny ateliér.

Kontakt

Fakulta architektúry a dizajnu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava