O nás

Fakulta sa zameriava na výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu. Študentov vedie k získavaniu znalostí so zameraním na samostatnú umeleckú, projektovú a dizajnérsku činnosť alebo tiež pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v odvetviach ako architektúra, pri územnom plánovaní, pri navrhovaní dizajnu budov rôzneho využitia a mnohých ďalších.

Uplatnenie

Absolventi zvládajú prípravnú, návrhovú, plánovaciu a projektovú činnosť, dozor nad realizáciou budov, tiež sa uplatnia ako architekti či architekti-urbanisti. Tiež sa uplatnia vo veľkých firmách, v poradných tímoch, obchode, štátnej správe či treťom sektore. Rovnako bude žiadaný pre vedenie a koordináciu tímu pri návrhu a plánovaní urbanistického rozvoja.

Kde nás nájdeš

Fakulta architektúry a dizajnu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre každý študijný program

Kontakt

Fakulta architektúry a dizajnu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava