O nás

Fakulta má v systéme slovenského školstva výnimočné postavenie. Ako jediná poskytuje úplné vzdelanie, ktoré si zakladá na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom základe. Vďaka tomu vychováva inžinierov pre rôzne odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, ale aj ďalšie vzdelávanie vrátane Univerzity tretieho veku.

Uplatnenie

Chémia je v každom priemyselnom odvetví. V SR nie je momentálne škola s tak širokou ponukou vzdelania v chemických a potravinárskych technológiách. Organické a anorganické výroby; biotechnológie, biochémia a biomedicína; kvalita potravín, výživa a kozmetika; ekologické plasty, papier a celulóza, vlákna a textil; polygrafia a fotografia; čistenie a úprava vôd, spracovanie odpadov; ochrana kultúrneho dedičstva; nové lieky; automatizácia a informatizácia v chémii… Určite si vyberiete. Nezamestnanosť našich absolventov je minimálna. Navyše, väčšina absolventov sa zamestná v odbore, ktorý študovali.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

DOD: CHEMWEEK -  január/február 2024, CHEMSHOW -  jún 2024

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky: 10. 8. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky do: 31. 5. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania prihlášky do: 10. 8. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky do: 31. 5. 2024
 • Prijímacia skúška: 21. 6. 2024

 

Poplatky za prijímacie konanie:

 • 30€ prihláška na štúdium v slovenskom jazyku
 • 40€ prihláška na štúdium v anglickom jazyku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Študenti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach, ktoré zabezpečuje samotná STU v zmysle platnej smernice rektora STU. Slovenská technická univerzita zároveň rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne. O stravovaní a jedálňach STU sa viac dočítate na nasledujúcom odkaze.

Šport na STU

Študenti STU môžu využívať rôzne univerzitné športoviská, ako plavárne, telocvične, fitness centrá, lezeckú stenu, atletickú dráhu, strelnicu so športovou streľbou, či tenisové kurty.

Virtuálna knižnica STU

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Kontakt

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava