O nás

Fakulta má v systéme slovenského školstva výnimočné postavenie. Ako jediná poskytuje úplné vzdelanie, ktoré si zakladá na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom základe. Vďaka tomu vychováva inžinierov pre rôzne odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, ale aj ďalšie vzdelávanie vrátane Univerzity tretieho veku.

Uplatnenie

Absolvent je schopný analyzovať, navrhovať a implementovať systémy automatického riadenia, uplatní sa v farmaceutickom a biochemickom vývoji, metodológ v zdravotníctve, v riadení výroby, výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie výroby, pri ochrane a konzervácii materiálov, vo výrobných podnikoch, výskumných ústavoch a vysokých školách, v oblasti životného prostredia či potravinárskych podnikoch.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky do: -
  • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky do: -
  • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky do: -
  • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky do: -
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky do: -
  • Prijímacia skúška: -

Aktuality

Kontakt

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava