Našli sme 11 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Technická fakulta

 • Technika pre obnoviteľné zdroje energie
 • Technika pre odpadové hospodárstvo (2014)
 • Výrobná technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Agropotravinárstvo
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Farmárstvo
 • Genetické technológie v agrobiológii

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
 • Integrovaný rozvoj vidieka
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 62 programov

65 programov

Fakulta prírodných vied

 • Biológia
 • Fyzika
 • Fyzika materiálov

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Hungarológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Anglický jazyk a kultúra
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

a ďalších 26 programov

29 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika podniku

a ďalších 11 programov

14 programov