Našli sme 11 škôl

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Environmentalistika
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Sociálna práca
 • Aplikovaná sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Aplikovaná biológia
 • Technológia potravín
 • Bezpečnosť a kontrola potravín

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Anglistika
 • Archeológia

a ďalších 39 programov

42 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Špeciálna rastlinná produkcia
 • Špeciálne chovateľské odvetvia

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Regionálny cestovný ruch
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Automobilová doprava

a ďalších 7 programov

10 programov