Našli sme 11 škôl

Prihlášky až do augusta 😎 v univerzitnom meste mladých na UKF? Odbor 📗 si vyber tu

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

a ďalších 39 programov

42 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Športová edukológia
 • Učiteľstvo techniky

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Technológia potravín
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Food Safety and Control

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Teória vyučovania matematiky

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Automobilová doprava

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecná rastlinná produkcia
 • Výživa zvierat a krmivárstvo

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj (EN)
 • Účtovníctvo
 • Ekonomika podniku

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Regionálny cestovný ruch
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov