Našli sme 11 škôl

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Všeobecná rastlinná produkcia
 • Výživa a ochrana rastlín
 • Fyziológia plodín a drevín

a ďalších 18 programov

21 programov

Filozofická fakulta

 • Muzeológia
 • Politológia - filozofia
 • Riadenie kultúry a turizmu

a ďalších 62 programov

65 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo praktickej prípravy

a ďalších 26 programov

29 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Vinárstvo
 • Aplikovaná biológia
 • Bezpečnosť a kontrola potravín

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Manažment podniku
 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii

a ďalších 10 programov

13 programov

Technická fakulta

 • Automobilové dopravné systémy
 • Poľnohospodárska technika
 • Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Teória vyučovania informatiky
 • Teória vyučovania matematiky

a ďalších 21 programov

24 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Regionálny cestovný ruch
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Stredoeurópske areálové štúdiá

a ďalších 7 programov

10 programov