Našli sme 11 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie
 • Molekulárna biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
 • Didaktika technických predmetov
 • Športová edukológia

a ďalších 26 programov

29 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Lingvodidaktika
 • Kulturológia

a ďalších 62 programov

65 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania matematiky
 • Molekulárna biológia
 • Teória vyučovania informatiky

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • MBA - Agribusiness and Commerce
 • Manažment podniku

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Výživa
 • Agroekológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Technická fakulta

 • Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
 • Výrobné technológie (2014)
 • Automobilové dopravné systémy

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
 • Environmentálny manažment
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Integrovaný rozvoj vidieka
4 programy