Našli sme 11 škôl

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Aplikovaná biológia
 • Technológia potravín

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Biológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Ošetrovateľstvo
 • Sociálna práca
 • Aplikovaná sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Anglistika
 • Archeológia

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Špeciálna rastlinná produkcia
 • Špeciálne chovateľské odvetvia

a ďalších 18 programov

21 programov

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Manažérstvo prevádzky techniky

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Regionálny cestovný ruch

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Šport a rekreácia
 • Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

a ďalších 21 programov

24 programov