Našli sme 11 škôl

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Psychológia
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Technológia potravín
 • Aplikovaná biológia
 • Agrobiotechnológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Farmárstvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Aplikovaná informatika
 • Environmentalistika

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 11 programov

14 programov

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika

a ďalších 40 programov

43 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Šport a rekreácia
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

a ďalších 21 programov

24 programov