Našli sme 11 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Psychológia
 • Aplikovaná sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Technológia potravín
 • Food Safety and Control
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Žurnalistika
 • Žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi
 • Žurnalistika - história

a ďalších 62 programov

65 programov

Pedagogická fakulta

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Hudba a zvukový dizajn
 • Manažment vzdelávania a verejnej správy

a ďalších 26 programov

29 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzný)

a ďalších 21 programov

24 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Hungarológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Technická fakulta

 • Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
 • Prevádzka dopravných strojov a zariadení
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Farmárstvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy