Našli sme 11 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Potraviny a technológie v gastronómii
 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Obchodné podnikanie

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Molekulárna biológia
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Teória vyučovania chémie

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofia
 • Anglistika

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Špeciálna rastlinná produkcia
 • Špeciálne chovateľské odvetvia

a ďalších 18 programov

21 programov

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Manažérstvo prevádzky techniky

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Šport a rekreácia
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

a ďalších 21 programov

24 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy