O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie v jedinečných študijných programoch v oblastiach potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a tiež v oblasti včelárstva, rybárstva či chovu záujmových a exotických zvierat.

Uplatnenie

Absolventi sa výborne uplatnia v poľnohospodárskych podnikoch, v organizáciách venujúcich sa rozvoju vidieka a regiónov, v regionálnom cestovnom ruchu či v oblasti životného prostredia.

Kde nás nájdeš

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchadzáči budú prijímaní bez prijímacích skúšok s výnimkou odboru hipológia. Pre prijatie na študijný program hipológia musí uchádzač preukázať praktické schopnosti základnej manipulácie s koňmi.

Kontakt

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra