O nás

Fakulta sa vo všetkých troch stupňoch sústreďuje na vzdelávanie v oblasti záhradníckej výroby, ovocinárstve, vinohradníctve, zeleninárstve a kvetinárstve. Tiež sa zameriava na návrhy záhrad a parkov, údržbu zelene a mnohé ďalšie oblasti. Štúdium je realizované flexibilným systémom, čo znamená špecifickú profiláciu odborníkov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako technickí pracovníci záhradníckych prevádzok, konzultanti pri množení a ošetrovaní ovocia, zeleniny a okrasných drevín, odborní referenti v štátnej správe, v projektových, investorských a dodávateľských organizáciách, v správe a prevádzke vodohospodárskych zariadení, v operatívnom a taktickom stupni riadenia. Tiež sa uplatnia v marketingu, obchode, výskume, na manažérskych pozíciách či ako tvoriví pracovníci.

Kde nás nájdeš

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tulipánová 7
94976 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • bez prijímacích skúšok
  • krajinná a záhradná architektúra - talentové skúšky

Kontakt

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tulipánová 7
94976 Nitra