O nás

Fakulta od roku 2004 poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v dvoch akreditovaných študijných odboroch. Jednotlivé študijné odbory sa zameriavajú na oblasti integrovaného rozvoja spoločnosti, regionálny rozvoj, regionálny cestovný ruch a mnohé ďalšie tak, aby štúdium spĺňalo európske štandardy.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v riadiacich funkciách inštitúcií verejnej správy aj súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu, vo výskumných inštitúciách, v pedagogickom procese, v subjektoch miestneho a regionálneho rozvoja, Tiež sa uplatnia vo vedení ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií, informačných centier. Žiadaní budú aj ako poradcovia, konzultanti, hovorcovia či analytici v oblasti legislatívnych noriem a limitov.

Kde nás nájdeš

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. V prípade študijného programu, kde je jazyk výučby kombinovaný s anglickým, musia uchádzači zaslať overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5).

Kontakt

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra