O nás

SPU je jediná univerzita na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelanie s dôrazom na smerovanie nášho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Deje sa tak na 6 fakultách a za svoju existenciu vychovala takmer 90-tisíc absolventov. V rankingu Green Metric, ktorý sleduje aktuálny stav kampusov a sleduje udržateľnosť na univerzitách sa v roku 2019 stala najúspešnejšou slovenskou univerzitou.

Uplatnenie

Absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uplatnia v poľnohospodárskych podnikoch, v oblasti rozvoja regiónov a vidieka, v cestovnom ruchu, výskumných inštitúciách, v školstve, ako rôzni technici a inžinieri, v potravinárstve, v manažmente, v krajinárstve a záhradníctve a tiež v rôznych stupňoch riadenia podnikov.

Kde nás nájdeš

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra

Fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Agropotravinárstvo
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Farmárstvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Environmentálny manažment
 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
4 programy

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • International Master of Horticulture Science
 • Krajinná a záhradná architektúra

a ďalšie 4 programy

7 programov

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra