O nás

Cieľom fakulty je vychovať jazykovo zdatných odborníkov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky, manažmentu, vnútorného a medzinárodného obchodu a marketingu, informatiky a ďalších príbuzných odboroch. Na fakulte je možné študovať vo všetkých troch stupňoch štúdia v 17 študijných programoch.

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie ako hospodársko-ekonomický riadiaci pracovník, manažér na strednom a prvom stupni riadenia podnikov, pracovník v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach v oblasti agropotravinárstva, vedúci prevádzky, obchodný zástupca, účtovný pracovník. Tiež nájde uplatnenie v konzultačných firmách, v analytických oddeleniach bánk, poisťovní, vo výskumných organizáciách či manažmente podnikov.

Kde nás nájdeš

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • bez prijímacej skúšky
  • uchádzač si vyberie 2 z predmetov ekonómia, matematika, cudzí jazyk, z ktorých bude skladať prijímaciu skúšku

Magisterské - bez prijímacej skúšky

Kontakt

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra