O nás

Fakulta má za cieľ vzdelávanie a prípravu odborníkov v oblastiach biologických, chemických, ekonomických a technologických vied, ktoré sa orientujú na inovatívne spôsoby výroby a spracovania potravín. Vzdelávanie prebieha v troch stupňoch štúdia, pričom možnosť výberu z voliteľných predmetov dáva štúdiu flexibilitu a prispieva k špecifickejšej profilácii študentov.

Uplatnenie

Absolvent sa na základe vyštudovaného programu môže uplatniť v nákupe a skladovaní v potravinárskych podnikoch, pri hodnotení kvality, v poľnohospodárskych podnikoch, v kontrolných laboratóriách, na výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, manažéri pre hygienu a sanitáciu, manažéri kontroly potravín. Tiež sa uplatnia na rôznych kontrolných a prevádzkových pozíciách, v poradenstve, vzdelávacích a výskumných inštitúciách.

Kde nás nájdeš

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra