O nás

Hlavným cieľom fakulty je vzdelávanie budúcich prevádzkových technikov a inžinierov nie len v oblasti mechanizácie poľnohospodárstva. Uchádzači majú možnosť sa vzdelávať na všetkých troch stupňoch štúdia v dvoch desiatkach študijných programov v dennej aj kombinovanej forme.

Uplatnenie

Absolventi štúdia na Technickej fakulte SPU nájdu uplatnenie na rôznych stupňoch riadenia vo všetkých odvetviach hospodárstva. Najčastejšie to bude technik riadenia kvality orientovaný na výrobné a metrologické procesy, technický riadiaci pracovník, bezpečnostný technik, nediplomovaný inžinier, technik alebo vedúci oddelenia, inžinier so všeobecnou kreativitou, manažér kvality v priemyselnej výrobe či prevádzkový technik a inžinier.

Kde nás nájdeš

Technická fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez
prijímacích skúšok
, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Prijímacia
komisia zoberie do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika.

Kontakt

Technická fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra