O nás

Hlavným cieľom fakulty je vzdelávanie budúcich prevádzkových technikov a inžinierov nie len v oblasti mechanizácie poľnohospodárstva. Uchádzači majú možnosť sa vzdelávať na všetkých troch stupňoch štúdia v dvoch desiatkach študijných programov v dennej aj kombinovanej forme.

Uplatnenie

Absolventi štúdia na Technickej fakulte SPU nájdu uplatnenie na rôznych stupňoch riadenia vo všetkých odvetviach hospodárstva. Najčastejšie to bude technik riadenia kvality orientovaný na výrobné a metrologické procesy, technický riadiaci pracovník, bezpečnostný technik, nediplomovaný inžinier, technik alebo vedúci oddelenia, inžinier so všeobecnou kreativitou, manažér kvality v priemyselnej výrobe či prevádzkový technik a inžinier.

Kde nás nájdeš

Technická fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez
prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Prijímacia
komisia zoberie do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika.

Kontakt

Technická fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra