Našli sme 115 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku (2014)
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Verejná ekonomika a politika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia
2 programy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Molekulárna biológia
 • Technológia potravín
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 9 programov

12 programov

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy
 • Prevádzka lietadiel
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Robotika a robototechnológie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
 • Mineralurgia a environmentálne technológie
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Plastické deformácie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Navrhovanie technických systémov
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Riadenie priemyselnej výroba

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória tvorby budov a prostredia
4 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Environmentálna ekológia
 • Antropológia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Inteligentné informačné systémy
 • Aplikovaná informatika
 • Manažment
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Elektroenergetika
 • Jadrová energetika

a ďalších 16 programov

19 programov