Našli sme 117 škôl

Študuj v najväčšej učebni a laboratóriu v jednom – 🌲 v lese! TUZVO

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Elektrotechnológie a materiály
 • Telekomunikácie
 • Riadenie procesov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
1 program

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Psychológia zdravia
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Priemyselná logistika
 • Riadenie procesov
 • Banské meračstvo a geodézia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Inteligentné systémy
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Procesná technika
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Výrobné technológie
4 programy

Filozofická fakulta

 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda
 • Systematická filozofia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Financie
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Verejná ekonomika a politika
4 programy

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Spatial and Regional Economics
 • Finance
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Aerospace Systems
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
3 programy

Stavebná fakulta

 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3 programy

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Výrobná technika
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia v anglickom jazyku
 • Ekológia lesa
 • Hospodárska úprava lesov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Drevárska fakulta

 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
 • Technológia spracovania dreva
 • Dizajn nábytku a bývania
3 programy