Našli sme 117 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • História
 • Teória a dejiny žurnalistiky
3 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
2 programy

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Strojárske technológie a materiály
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • Krajinárstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Meracia technika
 • Telekomunikácie

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Finance
 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Výrobné technológie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Procesná technika
4 programy

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Aerospace Systems
3 programy

Stavebná fakulta

 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3 programy