Našli sme 114 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Anorganické technológie a materiály
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 13 programov

16 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Priemyselné manažérstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
3 programy

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Teória a technika prostredia budov

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy