Našli sme 115 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Robotika a robototechnológie
 • Mechatronika

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Kulturológia
 • Sociálna psychológia a psychológia práce

a ďalších 23 programov

26 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Hutníctvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo
 • Technológia stavieb
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia
 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna a pracovná psychológia
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Riadenie priemyselnej výroba
 • Navrhovanie technických systémov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Programové systémy
 • Inteligentné informačné systémy
 • Aplikovaná informatika
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo
 • Ekonometria a operačný výskum
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Manažment
 • Inteligentné informačné systémy
 • Aplikovaná informatika
3 programy

Filozofická fakulta

 • Teória a dejiny slovenskej literatúry
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Antropológia
 • Environmentálna ekológia
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Hospodárska politika
 • Poisťovníctvo
 • Ekonomická teória

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Elektrotechnické systémy

a ďalších 9 programov

12 programov

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy
4 programy