Našli sme 117 škôl

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
1 program

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika plazmy
 • Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
 • Biofyzika

a ďalších 9 programov

12 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Klinická farmakológia
 • Vnútorné choroby
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 15 programov

18 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
 • Farmaceutická chémia
 • Farmakognózia
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Teológia
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Edukačné vedy
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • Environmentálna geochémia
 • Aplikovaná geofyzika

a ďalších 23 programov

26 programov

Právnická fakulta

 • Kánonické právo
 • Ústavné právo
 • Občianske právo

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Anorganické technológie a materiály
 • Fyzikálna chémia
 • Chémia a technológia požívatín

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Slavistika
 • Slovenské dejiny
 • Mediálne a komunikačné štúdiá

a ďalších 12 programov

15 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Didaktika dejepisu

a ďalšie 4 programy

7 programov

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Aerospace Systems
3 programy