Našli sme 13 škôl

Na Unicorn University sú prihlášky až do 10. októbra! Vzdelanie v softvérovom vývoji a business manažmente.

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
3 programy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
 • Všeobecné lekárstvo
 • Zubné lekárstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Unicorn University

 • Softvérové inžinierstvo a Big Data
 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
2 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Všeobecné veterinárske lekárstvo
 • Hygiena potravín
 • Farmácia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.