O nás

Vzdelávanie sa spája s tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblasti prednášaných disciplín. Hlavnou úlohou je starostlivosť o vedeckú a teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu či sa pripravujú na rôzne cirkevné a spoločenské služby. Poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch na všetkých stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako voľnočasový a sociálny pracovník, redaktor, špecializovaný poradca a pracovník v médiách, redakciách a vydavateľstvách, pracovník štátnej správy, poradca pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie, správca kultúrno-náboženských predmetov a objektov, pracovník archívu a múzea. Tiež v kňazskej službe, v ústredí cirkvi a cirkevných organizácií, učiteľ náboženskej výchovy, mediátor či odborný riadiaci pracovník.

Kde nás nájdeš

Gréckokatolícka teologická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
Biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacieho pohovoru na základe dosiahnutých študijných výsledkov zo strednej školy a celkového výsledku maturitnej skúšky.

Magisterské štúdium

Uchádzači študijného programu Katolícká teológia podstúpia ústnu skúšku, počas ktorej sa zisťuje motivácia študenta a osobnostné predpoklady k štúdiu vo zvolenom študijnom programe, resp. k formácii v kňazskom seminári. Zároveň musia podstúpiť písomný test z Katechizmu Katolíckej cirkvi, všeobecného prehľadu o Gréckokatolíckej cirkvi a spoločenského rozhľadu.

Kontakt

Gréckokatolícka teologická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
Biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov