O nás

Vzdelávanie sa spája s tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblasti prednášaných disciplín. Hlavnou úlohou je starostlivosť o vedeckú a teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu či sa pripravujú na rôzne cirkevné a spoločenské služby. Poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch na všetkých stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako voľnočasový a sociálny pracovník, redaktor, špecializovaný poradca a pracovník v médiách, redakciách a vydavateľstvách, pracovník štátnej správy, poradca pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie, správca kultúrno-náboženských predmetov a objektov, pracovník archívu a múzea. Tiež v kňazskej službe, v ústredí cirkvi a cirkevných organizácií, učiteľ náboženskej výchovy, mediátor či odborný riadiaci pracovník.

Kde nás nájdeš

Gréckokatolícka teologická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
Biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

- bez prijímacích pohovorov

- študijný program Katolícka teológia:

  • ústna skúška
  • písomný test

Kontakt

Gréckokatolícka teologická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
Biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov