O nás

FF UNIPO poskytuje vo všetkých 3 stupňoch vzdelanie v učiteľských aj neučiteľských študijných odboroch, z ktorých sú niektoré unikátne aj za hranicou regiónu. Výskum sa na fakulte orientuje najmä na humanitné a spoločenskovedné disciplíny.

Uplatnenie

Absolventi sa často uplatnia v inštitúciách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúciách a samospráve, tiež ako učitelia, tlmočníci, redaktori, pracovníci vo vydavateľstvách, animátori, v cestovnom ruchu či marketingu.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Filozofická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 1
080 01 Prešov