O nás

FF UNIPO poskytuje vo všetkých 3 stupňoch vzdelanie v učiteľských aj neučiteľských študijných odboroch, z ktorých sú niektoré unikátne aj za hranicou regiónu. Výskum sa na fakulte orientuje najmä na humanitné a spoločenskovedné disciplíny.

Uplatnenie

Absolventi sa často uplatnia v inštitúciách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúciách a samospráve, tiež ako učitelia, tlmočníci, redaktori, pracovníci vo vydavateľstvách, animátori, v cestovnom ruchu či marketingu.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Prijímacia skúška sa nekoná pri väčšine študijných programov. Uchádzači budú prijímaní na základe vyhodnotenia komplexných výsledkov štúdia na strednej škole a mimoškolských aktivít (celkové študijné výsledky na strednej škole, študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na vybraté predmety uvedené pri každom študijnom programe, absolvovanie typu stredneh školy a tzv. nešpecifický prospech ako účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, publikačná činnosť a umelecká činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady).

Prijímacia skúška sa bude konať pri študijných programoch Mediálne štúdia, Hudobné umenie v kombinácii a Výtvarné umenie v kombinácii.

Kontakt

Filozofická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 1
080 01 Prešov