O nás

Pravoslávna bohoslovecká fakulta je jedinou pravoslávnou teologickou fakultou v strednej Európe. Spája v sebe tradíciu antickej vzdelanosti a autentického duchovného života v snahe dosiahnuť symbiózu medzi tradičným a moderným. Fakulta je tvorená 5 katedrami, ktoré poskytujú vzdelanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sa na trhu uplatnia ako sociálni pracovníci, kňazi Pravoslávnej cirkvi, katechéti, osvetoví a administratívni pracovníci, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti či v armáde ako vojenskí duchovní.

Kde nás nájdeš

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
Masarykova 15
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske a spojené bakalárske a magisterské štúdium

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium. Uchádzači sú následne prijímaní bez prijímacích skúšok.

Kontakt

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
Masarykova 15
080 01 Prešov