O nás

Fakulta má výbornú výskumnú infraštruktúru, čo dokladuje možnosť pracovať s modernými prístrojmi v špičkovo vybavených laboratóriách. Vo všetkých troch stupňoch štúdia poskytuje možnosť vzdelávania v odboroch biológie, ekológie, geografie či aplikovanej geoinformatiky. Tiež ponúka viacero učiteľských študijných programov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia vo vedecko-výskumných kolektívoch, na environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách či v učiteľských profesiách v oblasti tvorby metodických materiálov, záujmových činností pre deti a mládež či v centrách voľného času. Tiež vo vývojových a testovacích centrách na biologických pracoviskách, v oblasti životného prostredia či v kozmickom výskume. Nechýba ani uplatnenie v cestovnom ruchu, marketingu, v kartografických inštitúciách, personalistike či v sociálnej oblasti.

Kde nás nájdeš

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove
17 novembra 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Na všetky bakalárske študijné programy akreditované na FHPV budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia.
  • Na programy medzifakultného štúdia  sa zároveň vzťahujú podmienky fakúlt, na ktorých sú programy akreditované.

Magisterské štúdium

  • Podmienkou na prijatie je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe.

Kontakt

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove
17 novembra 1
080 01 Prešov