O nás

Fakulta má výbornú výskumnú infraštruktúru, čo dokladuje možnosť pracovať s modernými prístrojmi v špičkovo vybavených laboratóriách. Vo všetkých troch stupňoch štúdia poskytuje možnosť vzdelávania v odboroch biológie, ekológie, geografie či aplikovanej geoinformatiky. Tiež ponúka viacero učiteľských študijných programov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia vo vedecko-výskumných kolektívoch, na environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách či v učiteľských profesiách v oblasti tvorby metodických materiálov, záujmových činností pre deti a mládež či v centrách voľného času. Tiež vo vývojových a testovacích centrách na biologických pracoviskách, v oblasti životného prostredia či v kozmickom výskume. Nechýba ani uplatnenie v cestovnom ruchu, marketingu, v kartografických inštitúciách, personalistike či v sociálnej oblasti.

Kde nás nájdeš

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove
17 novembra 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

bez prijímacích skúšok

uchádzači o štúdium Učiteľstva hudobného umenia a Učiteľstva výtvarného umenia absolvujú talentovú skúšku

Kontakt

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove
17 novembra 1
080 01 Prešov