O nás

Jedna zo zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity. Dnes je na Slovensku jediná, ktorá sa špecializuje výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Inovácia prípravy učiteľov modernizácia metodických postupov patrí medzi jej priority.

Uplatnenie

Po absolvovaní študijných odborov na niektorom z troch stupňov štúdia sa absolvent uplatní pedagogický zamestnanec v materských školách, školských kluboch a centrách voľného času, asistent učiteľa, vychovávateľ, učiteľ, metodik, špecialista štátnej správy, manažér a inšpektor v predškolskej oblasti.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov