O nás

Prešovská univerzita je verejnou vysokou školou so statusom univerzity, je to 3. najväčšia univerzita na Slovensku. Viacero študijných programov je ojedinelých v rámci Slovenska. Tvorí ju 8 fakúlt, ktoré poskytujú študentom a pracovníkom stimulujúce prostredie pre ich rozvoj, ktoré zahŕňa aj kultúrne a spoločenské vyžitie.

Uplatnenie

Absolventi Prešovskej univerzity nájdu uplatnenie najčastejšie vo vedecko-výskumnej oblasti, v cestovnom ruchu, marketingu, sociálnej oblasti, školstve, športovej oblasti, štátnej správe, v oblasti životného prostredia, nezdravotnícky pracovník v zdravotníctve, v kultúrno-náboženskej oblasti a na rôznych stupňoch manažmentu v podnikoch.

Kde nás nájdeš

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra 15
080 01 Prešov

Fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia a environmentalistika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Športová edukológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 34 programov

37 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Európske religionistické a interkultúrne štúdiá
 • Európske štúdiá

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna práca
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Pravoslávna teológia
4 programy

Kontakt

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra 15
080 01 Prešov