Našli sme 10 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Technológie automobilovej výroby
 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Antropológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Charitatívna a sociálna práca
 • Pravoslávna teológia
4 programy

Fakulta manažmentu

 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • Obchodný manažment a marketing
 • Manažment
3 programy

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • MBA - Manažment obchodu a public relations
 • LL.M. - Obchodno-právne vzťahy

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Archívnictvo

a ďalších 37 programov

40 programov

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia
 • Rádiologická technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Katolícka teológia
 • Animácia voľnočasových aktivít
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.