Našli sme 8 škôl

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Filozofia
 • Psychológia

a ďalších 46 programov

49 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Andragogika
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 16 programov

19 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Fakulta športu

 • Športová edukológia
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Navrhovanie technických systémov
 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Fyzioterapia
 • Dentálna hygiena

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Multikultúrne európske štúdiá

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.