Našli sme 9 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 10 programov

13 programov

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Hospodárska a podnikateľská etika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Katolícka teológia
 • Multikultúrne európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta športu

 • Športová edukológia
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo
 • Slavistika
 • Teória a dejiny slovenskej literatúry

a ďalších 46 programov

49 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • MBA – Business Management
4 programy

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Pravoslávna teológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Environmentálna ekológia
 • Biológia

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.