Našli sme 9 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 36 programov

39 programov

Fakulta manažmentu

 • Obchodný manažment a marketing
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Európske štúdiá
 • Katolícka teológia
 • Probačná a mediačná práca
4 programy

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Hospodárska a podnikateľská etika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.