Našli sme 132 škôl

Začni študovať Softwarový vývoj alebo Business management z pohodlia domova. Študuj na Unicorn University  

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku
 • Aplikovaná ekonómia
 • Sociálna antropológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Strojárske technológie a materiály
 • Servis a opravy automobilov
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
4 programy

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Potraviny, výživa, kozmetika - konverzný program
 • Riadenie procesov

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Sport Sciences

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Air Transport Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Inteligentné systémy
 • Počítačové modelovanie
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Náuka o materiáloch
 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 9 programov

12 programov

Stavebná fakulta

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Pozemné stavby
 • Teória tvorby budov a prostredia

a ďalších 5 programov

8 programov

University College Prague

 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kultúrna a športová diplomacia
 • Medzinárodný management a marketing - Corporate manager hotelu, kúpeľov a wellness

a ďalších 23 programov

26 programov

NEWTON University

 • Marketing a Brand Management
 • Podnikanie
 • Riadenie ľudských zdrojov

a ďalších 11 programov

14 programov

Lekárska fakulta

 • Lekárska biológia a klinická genetika
 • Dermatovenerológia
 • Patologická anatómia a súdne lekárstvo

a ďalších 21 programov

24 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Corporate Business and Marketing

a ďalšie 2 programy

5 programov