Našli sme 128 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Filozofia
 • Filozofia - História
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 13 programov

16 programov

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Verejná správa a jej aspekty
 • Marketing a Brand Management

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Manažment verejných politík
 • Financie
 • Právo a ekonómia

a ďalších 9 programov

12 programov

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Biznis a marketing

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Hospodárska informatika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Všeobecný manažment
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Obchodné podnikanie
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Meranie a skúšobníctvo
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 17 programov

20 programov

Stavebná fakulta

 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Technické zariadenia budov
 • Pozemné stavby a architektúra

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Meracia technika
 • Telekomunikácie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra v anglickom jazyku
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku
 • Dizajn

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Chemické technológie

a ďalších 29 programov

32 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Finance
 • Economics and Management of Public Administration
 • Finance, Banking and Investment

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Technológie automobilovej výroby
 • Priemyselný manažment
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalších 6 programov

9 programov