Našli sme 130 škôl

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Geodézia a kartografia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fotonika
 • Riadenie procesov

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

NEWTON University

 • Globálne podnikanie a management
 • Digitálny marketing
 • Psychológia pre manažérov

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
 • Sociálna antropológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Priemyselná logistika
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Automobilová elektronika
 • Hospodárska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Technológie automobilovej výroby

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofické štúdiá
 • História
 • Trénerstvo

a ďalších 25 programov

28 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika verejného sektora
 • Podnikové manažérske systémy

a ďalších 10 programov

13 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Spatial and Regional Economics
 • Finance
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Pilot
 • Air Transport Management
 • Letecká a kozmická technika

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb

a ďalších 5 programov

8 programov

Strojnícka fakulta

 • Energetické stroje a zariadenia
 • Strojné inžinierstvo
 • Kvalita a bezpečnosť

a ďalších 17 programov

20 programov