Našli sme 130 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Technológie automobilovej výroby
 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalších 6 programov

9 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Mineralógia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 61 programov

64 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Hospodárska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia v anglickom jazyku
 • Ekosystémové služby lesov
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Technológia stavieb
 • Civil engineering

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fotonika
 • Riadenie procesov

a ďalších 12 programov

15 programov

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • MSc. - Management and Technology
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

NEWTON University

 • Manažment cestovného ruchu
 • Psychológia v manažmente
 • Manažment ľudských zdrojov

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Rádiologická technika
 • Pôrodná asistencia
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Strojárske technológie a materiály
 • Measurement and Quality Management in Mechnical Engineering
 • Výrobné stroje a zariadenia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 25 programov

28 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Klinická farmakológia
 • Zubné lekárstvo
 • Anestéziológia a resuscitácia

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektroenergetika
 • Space Engineering

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Ruské a východoeurópske štúdiá
 • Etnológia
 • Románske štúdiá

a ďalších 64 programov

67 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmácia v anglickom jazyku
 • Farmácia
 • Klinická farmácia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Teológia
 • Psychológia

a ďalších 8 programov

11 programov