Našli sme 131 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Aplikovaná informatika

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Pomocné vedy historické

a ďalších 13 programov

16 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Kynológia
 • Všeobecné veterinárske lekárstvo

a ďalších 17 programov

20 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia

a ďalších 22 programov

25 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Komorná hra
 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Divadelné umenie
 • Bábkarská scénografia a technológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
 • Teória divadla, filmu a hudby

a ďalších 6 programov

9 programov

Strojnícka fakulta

 • Počítačové konštruovanie a simulácie
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Technické materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Textilná tvorba
 • Fotografia a nové médiá
 • Výtvarné umenie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Elektronický obchod a manažment
 • Letecká doprava
 • Cestná doprava

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Environmentálna ekológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Pravoslávna teológia
3 programy

Fakulta manažmentu

 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofia
 • Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Marketingová komunikácia
 • Aplikované mediálne štúdiá

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Molekulárna biológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalších 9 programov

12 programov