O nás

Na fakulte sa kladie dôraz na veľkú mieru samostatných aktivít študentov, ktoré sa prejavujú ako dialogická forma výučby v rámci ateliérov, kde je pedagógom vedený k schopnosti nazerať na problém z viacerých pohľadov.

Študijné programy

Medzi bakalárske študijné programy patria Audiovizuálne médiá/intermédiá a digitálne médiá, Grafika, Maľba a Sochárstvo. Na magisterskom stupni to je zase Voľné výtvarné umenie. Na doktorandskom stupni prebieha výučba v dennej aj externej forme v študijnom programe Voľné výtvarné umenie.

Uplatnenie

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Fakulte výtvarných umení sa absolvent uplatní ako učiteľ na umeleckej škole, odborný a tvorivý pracovník na audiovizuálnych pracoviskách, v reklamných a grafických agentúrach, grafik, maliar, výtvarník, vysokoškolský pedagóg či v slobodnom povolaní.

Kde nás nájdeš

Fakulta výtvarných umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Podmienky na prijatie sú stanovené pre každý študijný program samostatne.

Kontakt

Fakulta výtvarných umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica