O nás

Fakulta reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá pripravuje študentov na pedagogickú, ale aj umeleckú dráhu. V rámci štúdiá sú študenti členmi rôznych komorných zoskupení, pričom sa aktívne podieľajú na ich fungovaní.

Študijné programy

Medzi akreditované študijné programy v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni patrí hra na hudobných nástrojoch, vokálna interpretácia, kompozícia a dirigovanie zboru, či základy filizoficko estetickej a hudobno-teoretickej oblasti.

Uplatnenie

Absolvent sa na základe vyštudovaného programu uplatní ako interpret, skladateľ, dirigent, hudobný aranžér, pracovník v kultúrnych organizáciách, hudobný dramaturg, pedagogický pracovník na umeleckej škole, redaktor v rozhlase, prípadne ako pedagóg.

Kde nás nájdeš

Fakulta múzických umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzač vykonáva talentovú a písomnú prijímaciu skúšku.

 

Kontakt

Fakulta múzických umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica