O nás

FDU je v súčasnosti technicky a priestorovo vybavená na špičkovej úrovni. Môže sa pýšiť filmovým štúdiom, veľkokapacitnou prednáškovou a kino projekčnou sálou, dabingovým a zvukovým štúdiom a tromi divadelnými scénami.

Študijné programy

Na fakulte je možné študovať na v troch študijných programoch: Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Filmová a televízna réžia a scenáristika. Tieto študijné programy sú akreditované vo všetkých 3 stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako členovia umeleckých súborov, médiách, ako pracovníci kultúrnych zariadení, lektori profesionálnych divadiel, výkonní redaktori, programoví dramaturgovia, režiséri, pracovníci marketingových a PR agentúr, v samostatnej tvorbe či v štátnej správe v oblasti kultúry.

Kde nás nájdeš

Fakulta dramatických umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Obsahom prijímacieho konania sú talentové a písomné skúšky a ústny pohovor.

Magisterské štúdium

Prijímacie konania sa líšia pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Fakulta dramatických umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica