O nás

Akadémia umení bola založená v roku 1997. Jej poslaním je najmä prispievať k rozvoju vzdelanosti v oblasti dramatického, filmového, výtvarného, múzického umenia a multimédií. Tiež podporuje tvorivé myslenie, nezávislý umelecký a vedecký výskum a tiež samostatnú umeleckú tvorbu.

Študijné programy

Akadémia umení je tvorená tromi fakultami, konkrétne sa jedná o Fakultu dramatických umení, Fakultu múzických umení a Fakultu výtvarných umení. Štúdium v bakalárskych a magisterských programoch prebieha výhradne prezenčnou (dennou) formou, doktorandské programy ako v dennej, tak v externej forme.

Uplatnenie

Absolventi Akadémie umení sa najčastejšie uplatnia ako členovia umeleckých súborov, v marketingu a PR oblasti, v školstve, ako profesionálni umelci či v reklamných a grafických agentúrach.

Kde nás nájdeš

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22
97401 Banská Bystrica

Fakulty

Fakulta dramatických umení

  • Divadelná dramaturgia a réžia
  • Divadelné umenie
  • Filmová a televízna réžia a scenáristika
  • Herectvo
4 programy

Fakulta múzických umení

  • Interpretačné umenie
  • Kompozícia
2 programy

Fakulta výtvarných umení

  • Divadelná dramaturgia a réžia
  • Grafika
  • Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kontakt

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22
97401 Banská Bystrica