O nás

Fakulta uvedomujúc si tradíciu nadväzuje na kresťanské a humanistické tradície starobylej Trnavskej univerzity. Z hľadiska kánonického a rehoľného práva je nástupníkom Teologického inštitútu Svätého Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Vzdelávanie poskytuje vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní ako asistent učiteľa filozofie a náboženskej výchovy, učiteľ náboženskej výchovy, v katechetických centrách, v oblasti rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe, je tiež schopný spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, v zdravotníctve, školstve, poradenstve, v charitatívnej oblasti či mimovládnych organizáciách.

Kde nás nájdeš

Teologická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Kostolná 1
814 99 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Kontakt

Teologická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Kostolná 1
814 99 Bratislava