O nás

Poskytuje široké zameranie v štúdiu oblastí ako spoločenské, behaviorálne, historické a humanitné vedy vďaka čomu patrí medzi najvýznamnejšie takto orientované inštitúcie v rámci Slovenska. Potrebná kvalita vzdelávania je podčiarknutá ako kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, tak partnerstvom s ďalšími inštitúciami doma i v zahraničí.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v humanitne orientovaných inštitúciách, v redakciách odborných časopisov, vydavateľstvách, politických inštitúciách, v archívoch, múzeách, galériách, pamiatkových úradoch, vedeckých a kultúrno-vzdelávacích inštitúciách, v štátnej správe, samospráve a súkromnom sektore, tiež ako edukačný, školský, poradenský a klinický psychológ, v sociálnej oblasti či ako pedagógovia.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
91843 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Filozofická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
91843 Trnava