O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblastiach slovenského verejného a súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti majú popri štúdiu možnosť získať prax napríklad v rezortoch spravodlivosti a zahraničných vecí. Štúdium prebieha v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolventi sa v praxi uplatnia ako sudcovia, advokáti, notári, prokurátori, exekútori, ale tiež ako súdni úradníci, mediační a probační úradníci, v policajnom zbore alebo personálnom manažmente. Tiež sa môžu zamestnať v štátnych orgánoch, domácich a medzinárodných mimovládnych organizáciách či vo verejnej správe a samospráve.

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
918 43 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z písomného testu z dejepisu, základov práva, základov sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie.

Kontakt

Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
918 43 Trnava