O nás

Ako jediná z piatich fakúlt trnavskej univerzity sa zameriava na učiteľské vzdelávanie. Venuje sa komplexnému vzdelávaniu učiteľov základných a stredných škôl a tiež neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Celý tento proces je podporený moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a v neposlednom rade špičkovým personálnym obsadením.

Uplatnenie

Absolventi štúdia získavajú vzdelanie na základe, ktorého sa uplatnia ako učitelia predmetov podľa svojho zamerania, v oblasti sociálnej výchovy a starostlivosti, na umeleckých školách, v predškolských zariadeniach, ale tiež v štátnej správe, samospráve a v súkromných podnikoch na rôznych pozíciách.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4
918 43 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4
918 43 Trnava