O nás

Trnavská univerzita nadväzuje na tradíciu historickej Universitas Tyrnaviensis. Ponúka vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti filozofie, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na piatich fakultách študuje cca 5000 študentov a má viac ako 30 tisíc úspešných absolventov.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ako učitelia predmetov podľa svojho zamerania, učitelia umeleckých škôl, v sociálnych službách, v charitatívnej oblasti, mimovládnych inštitúciách, v kultúrnych inštitúciách, vo vedeckých a kultúrno-spoločenských organizáciách, v oblasti právneho systému, tiež vo výskume a ďalších verejných a súkromných podnikoch.

Kde nás nájdeš

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23
91843 Trnava

Fakulty

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dejiny filozofie

a ďalších 16 programov

19 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Teologická fakulta

 • Katolícka teológia
 • Kresťanská filozofia
 • Medzináboženské štúdiá

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia
 • Komparatívna literatúra

a ďalších 28 programov

31 programov

Prihlášky a prijímačky

Informácie o prijímacom konaní na fakultách Trnavskej univerzity nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt.

Kontakt

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23
91843 Trnava