O nás

Trnavská univerzita nadväzuje na tradíciu historickej Universitas Tyrnaviensis. Ponúka vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti filozofie, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na piatich fakultách študuje cca 5000 študentov a má viac ako 30 tisíc úspešných absolventov.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ako učitelia predmetov podľa svojho zamerania, učitelia umeleckých škôl, v sociálnych službách, v charitatívnej oblasti, mimovládnych inštitúciách, v kultúrnych inštitúciách, vo vedeckých a kultúrno-spoločenských organizáciách, v oblasti právneho systému, tiež vo výskume a ďalších verejných a súkromných podnikoch.

Kde nás nájdeš

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Fakulty

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Filozofia

a ďalších 7 programov

10 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia
 • Pedagogika

a ďalších 23 programov

26 programov

Prihlášky a prijímačky

Informácie o prijímacom konaní na fakultách Trnavskej univerzity nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt.

Kontakt

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23
918 43 Trnava