O nás

VŠVÚ patrí medzi najväčšie a najstaršie umelecké vysoké školy, ktorá sa dlhodobo teší veľkej prestíži doma i v zahraničí. Hlavným cieľom je šírenie a podpora tvorivého a kritického myslenia, nezávislého umeleckého a vedeckého skúmania, umeleckej tvorby a výskumu.

Študijné programy

VŠVÚ poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch, medzi ktoré patrí Maliarstvo, Grafika a iné médiá, Socha, objekt, inštalácia, Fotografia a nové médiá, Intermédiá, Úžitkové umenie, Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, Architektonická tvorba, Reštaurátorská tvorba a Digitálne umenia. Študovať je možné na všetkých troch stupňoch štúdiá.

Uplatnenie

Absolventi VŠVÚ sa najčastejšie uplatnia ako samostatne tvoriaci výtvarníci, členovia tvorivého tímu, po doplnení vzdelania ako učitelia na výtvarnom odbore umeleckých škôl, pracovníci v kultúrnych inštitúciách, tiež ako dizajnéri či reštaurátori.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzač skladá vedomostný test a vytvára výtvarnú úlohu špecifikovanú podľa študijného programu, zároveň absolvuje pohovor pred katedrovou komisiou.

Magisterské štúdium

Uchádzač predkladá portfólio a dokumenty podľa zvoleného študijného odboru.

Kontakt

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava