Našli sme 134 škôl

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Manažment

a ďalších 6 programov

9 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fotonika
 • Telekomunikácie

a ďalších 12 programov

15 programov

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Management Basics (ENG – online)
 • BBA Základy managementu (online)
 • MBA - PR a komunikácia (Praha)

a ďalších 42 programov

45 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management and Leadership (EN)
 • BBA Fundamentals of Management (EN)

a ďalších 23 programov

26 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

NEWTON University

 • Globálne podnikanie a management
 • Psychológia v manažmente
 • MBA - Moderné riadenie podniku

a ďalších 24 programov

27 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lekárska fakulta

 • Chirurgia
 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Zubné lekárstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Central European Management Institute

 • Global Business Leadership (EN)
 • LLM Korporátne právo
 • Právo a etika v podnikaní

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá a politiky
 • Psychológia zdravia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Priemyselná logistika
 • Dopravná logistika podniku

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Automobilová elektronika
 • Informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Trénerstvo
 • Filozofické štúdiá
 • Translatológia

a ďalších 27 programov

30 programov

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika verejného sektora

a ďalších 10 programov

13 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Spatial and Regional Economics
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalších 5 programov

8 programov