Našli sme 126 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Vysoká škola DTI

 • MBA - Master of Business Administration
 • LL.M - Master of Law
 • DBA - Doctor of Business Administration

a ďalších 6 programov

9 programov

Central European Management Institute

 • Manažment verejnej správy
 • Manažment zdravotníctva
 • Marketing Management and International Business (EN)

a ďalších 13 programov

16 programov

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ekonomika a manažment podniku (2014)
 • Cestovný ruch (2014)

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie
 • Molekulárna biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
4 programy

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
 • Všeobecné lekárstvo
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Baníctvo a geotechnika
 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy

a ďalších 27 programov

30 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 13 programov

16 programov

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Robotika a robototechnológie

a ďalších 30 programov

33 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb

a ďalších 11 programov

14 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Environmentálna ekológia

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy