Našli sme 133 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Anestéziológia a resuscitácia
 • Patologická anatómia a súdne lekárstvo
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Organická chémia
 • Analytická chémia

a ďalších 29 programov

32 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax
 • Politológia

a ďalších 64 programov

67 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Farmaceutická fakulta

 • Farmakognózia
 • Farmakológia
 • Farmácia v anglickom jazyku

a ďalšie 4 programy

7 programov

NEWTON University

 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažment cestovného ruchu
 • Psychológia v manažmente

a ďalších 24 programov

27 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektroenergetika
 • Kyberbezpečnosť

a ďalších 9 programov

12 programov

Lekárska fakulta

 • Hygiena
 • Klinická farmakológia
 • Psychiatria

a ďalších 18 programov

21 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii)
 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 27 programov

30 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiály
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Strojárske technológie a materiály
 • Metrológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Didaktika technických profesijných predmetov
 • Manažment

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Technológie automobilovej výroby
 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Priemyselný manažment

a ďalších 6 programov

9 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management

a ďalších 9 programov

12 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Drevárska fakulta

 • Tvorba a konštrukcia nábytku
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia v anglickom jazyku
 • Lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Central European Management Institute

 • Ekonomika a finančný manažment
 • Manažment obchodu
 • Realitný manažment

a ďalších 14 programov

17 programov