Našli sme 133 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Aerospace Systems
 • Manažérstvo leteckej dopravy

a ďalších 8 programov

11 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Applied Economics
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Dizajn
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Astronómia a astrofyzika

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Potraviny a technológie v gastronómii
 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Ošetrovateľstvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Vedy o športe
 • Trénerstvo
 • Vedy o športe v anglickom jazyku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Strojárske technológie a materiály
 • Servis a opravy automobilov
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Inteligentné informačné systémy
 • Informatika a riadenie

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia
 • Európske štúdiá

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Materiálové inžinierstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informačná bezpečnosť
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informatika
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikované geovedy
 • Geopotenciál regiónov
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Kvalita a bezpečnosť

a ďalších 17 programov

20 programov